Trang chủ > Khuyến mãi > Vé Jetstar khuyến mãi tháng 11, 12 và 1/2014

Vé Jetstar khuyến mãi tháng 11, 12 và 1/2014

Vé Jetstar khuyến mãi tháng 11, 12 và 1/2014

Vé Jetstar khuyến mãi tháng 11, 12 và 1/2014

Chặng bay áp dụng với thời gian và mức giá CHƯA BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ SÂN BAY.
<—> : Chặng bay 2 chiều
—> : Chặng bay 1 chiều

 • Tp. Hồ Chí Minh <—> Nha Trang: 270.000 đồng
  Giai đoạn bay: 15/12/2013 – 16/01/2014
 • Tp. Hồ Chí Minh <—> Phú Quốc: 370.000 đồng
  Giai đoạn bay: 15/12/2013 – 16/01/2014
 • Tp. Hồ Chí Minh <—> Buôn Ma Thuột: 370.000 đồng
  Giai đoạn bay: 26/11/2013 – 21/01/2014
 • Đà Nẵng —> Tp.Hồ Chí Minh: 330.000 đồng
  Tp. Hồ Chí Minh —>Đà Nẵng: 470.000 đồng
  Giai đoạn bay: 26/11/2013 – 21/01/2014
 • Hải Phòng —>Tp. Hồ Chí Minh: 670.000 đồng
  Tp. Hồ Chí Minh—>Hải Phòng: 870.000 đồng
  Giai đoạn bay: 26/11/2013 – 21/01/2014
 • Hà Nội —>Tp. Hồ Chí Minh: 660.000 đồng
  Tp. Hồ Chí Minh —>Hà Nội: 870.000 đồng
  Giai đoạn bay: 26/11/2013 – 21/01/2014
 • Hà Nội<—>Đà Nẵng:470.000 đồng
  Giai đoạn bay: 26/11/2013 – 21/01/2014
 • Tp. Hồ Chí Minh <—> Vinh: 770.000 đồng
  Giai đoạn bay: 26/11/2013 – 21/01/2014

  Giá vé khuyến mại áp dụng cho một số chuyến bay và ngày bay.

  Tp. Hồ Chí Minh <---> Nha Trang: 15/12/2013 - 16/01/2014
  Tp. Hồ Chí Minh <---> Phú Quốc:15/12/2013 - 16/01/2014
  Tp. Hồ Chí Minh <---> Buôn Ma Thuột: 26/11/2013 - 21/01/2014
  Tp. Hồ Chí Minh <--->Đà Nẵng: 26/11/2013 - 21/01/2014
  Tp. Hồ Chí Minh<--->Hải Phòng: 26/11/2013 - 21/01/2014
  Tp. Hồ Chí Minh <--->Hà Nội: 26/11/2013 - 21/01/2014
  Hà Nội<--->Đà Nẵng: 26/11/2013 - 21/01/2014
  Tp. Hồ Chí Minh <---> Vinh: 26/11/2013 - 21/01/2014

 

Tin Khác: